Khay trà

Show 1 - 8 của 8

Khay trà 4 đinh thau

Khay trà
Từ 1,755,000₫

Khay trà cong chạm

Khay trà
2,325,000₫

Khay trà song có gờ mật

Khay trà
1,755,000₫

Khay trà thẳng

Khay trà
1,435,000₫

Khay trà thẳng cạnh

Khay trà
1,200,000₫

Khay trà triện lỗ

Khay trà
2,500,000₫

Khay vuông có dát cẩm

Khay trà
4,900,000₫

Màu họa tiết

Giá

Thương hiệu

Bộ lọc