Hoa Sen và Men Đá Trắng

Show 1 - 18 của 18

Ấm quả mận men đá trắng vẽ hoa sen

Hoa Sen và Men Đá Trắng
830,000₫

Hết hàng

Ấm quai đất 380ml đá vẽ rêu cúc Nan

Hoa Sen và Men Đá Trắng
336,000₫

Hết hàng

Bình chum 14 cm đá vẽ rêu xuyến chi

Hoa Sen và Men Đá Trắng
450,000₫

Hết hàng

Bình chum 14 cm men đá trắng vẽ hoa sen

Hoa Sen và Men Đá Trắng
672,000₫

Bình tỳ bà vừa 18 cm đá vẽ rêu xuyến chi

Hoa Sen và Men Đá Trắng
380,000₫

Chén cạnh đứng 11 cm đá trơn

Hoa Sen và Men Đá Trắng
101,000₫

Chung 1 sọc 8 cm đá trơn

Hoa Sen và Men Đá Trắng
114,000₫

Hết hàng

Chung hồng nhỏ 6 cm men đá trắng vẽ hoa sen

Hoa Sen và Men Đá Trắng
96,000₫

Dĩa cạn tròn 15 cm đá vẽ lam bướm đêm

Hoa Sen và Men Đá Trắng
135,000₫

Dĩa chấm 7 cm đá trơn

Hoa Sen và Men Đá Trắng
30,000₫

Dĩa sâu lõm 30 cm men đá trơn

Hoa Sen và Men Đá Trắng
420,000₫

Khay hai ngăn vuông 9 cm đá trơn

Hoa Sen và Men Đá Trắng
90,000₫

Hết hàng

Ly cạnh nghiêng 8 cm đá trơn

Hoa Sen và Men Đá Trắng
183,000₫

Ly cong miệng nhỏ 8 cm đá trơn

Hoa Sen và Men Đá Trắng
158,000₫

Ly hồng 6 cm đá vẽ rêu cúc Nan

Hoa Sen và Men Đá Trắng
96,000₫

Ly thân cong 7 cm đá trơn

Hoa Sen và Men Đá Trắng
176,000₫

Tô canh lớn V 21 cm đá vẽ bướm đêm

Hoa Sen và Men Đá Trắng
400,000₫

Tô canh lớn V 21 cm đá vẽ rêu xuyến chi

Hoa Sen và Men Đá Trắng
400,000₫

Màu họa tiết

Giá

Thương hiệu

Bộ lọc