Gỗ

Show 1 - 15 của 15

Đũa đầu tròn

Bàn ăn - Gỗ
65,000₫

Gác đũa cẩn bạc

Bàn ăn - Gỗ
105,000₫

Hộp đũa gỗ

Bàn ăn - Gỗ
399,000₫

Hộp gác đũa gỗ

Bàn ăn - Gỗ
315,000₫

Hết hàng

Hộp khăn giấy trơn

Bàn ăn - Gỗ
850,000₫

Khay gia vị gỗ ash

Bàn ăn - Gỗ
270,000₫

Khay trà 4 đinh thau

Khay trà
Từ 1,755,000₫

Khay trà cong chạm

Khay trà
2,325,000₫

Khay trà song có gờ mật

Khay trà
1,755,000₫

Khay trà thẳng

Khay trà
1,435,000₫

Khay trà thẳng cạnh

Khay trà
1,200,000₫

Khay trà triện lỗ

Khay trà
2,500,000₫

Khay vuông có dát cẩm

Khay trà
4,900,000₫

Muỗng cơm gỗ

Bàn ăn - Gỗ
165,000₫

Màu họa tiết

Giá

Thương hiệu

Bộ lọc